Utveckling av Fondveckans PPM portfölj över tid

Insatta 10 000 kr den 31/12 2004 skulle med Fondveckans portfölj vara värda närmare 100 000 kr idag jämfört med cirka 50 000 kr om avkastning som Ap7 (fram till 2010 Premiesparfonden). Ap7 är den fond som i folkmun kallas ”soffan” och är där PPM placerar pengarna om ett aktivt valt ej gjorts/görs.

Angivna år avser den 31/12 respektive år utom för 2019 som avser t o m aktuellt datum.

Fondveckans strategier för god PPM avkastning över tid

Det finns många ansatser och idéer kring hur bäst lyckas skapa god avkastning, långsiktigt, i...
Utveckling under år 2019

Månatlig avkastning i procent i Fondveckans PPM-portfölj jämförd med Ap7. Därtill totalt erhållen avkastning från årets början tills nu (YTD). Innevarande månad avser pågående data för perioden ifråga.

Fondveckan 2019

Erbjudande!

FaceBook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Alla artiklar