Frequently Asked Questions – FAQ – för Fondveckan och FV+

Nedan en sammanställning av de vanligaste frågorna rörande FV+, dess innehåll samt en del runt “hur det fungerar” rent praktiskt. Över tid kommer det fyllas på med svar på saker som dyker upp. Hör av er om något saknas!

Allmänt om Fondveckan och FV+

Q: Vad är Fondveckan?

Fondveckan är en webbplats inriktad på nyheter och information kring den statliga premiepensionen (PPM) ur olika perspektiv.

Q: Vad är FV+?

FV+ är allt Fondveckan är idag på Facebook och webb men med den viktiga skillnaden att betalande kunder OCKSÅ kommer få ta del av ett återkommande nyhetsbrev med mer specifik information kring Fondveckans investeringsresonemang och beslut, särskilt (men inte uteslutande) avseende PPM-portföljens komposition vid var tidpunkt. M a o kan den som vill helt kopiera Fondveckans PPM-portfölj över tid – eller välja att endast ta inspiration.

Q: Vem utger/står bakom dessa?

Ansvarig utgivare och företag:
Henrik Brinkhagen
Drottninggatan 15
261 31 Landskrona

Org nr: 710326-1413

Q: Är Fondveckan en verksamhet som sysslar med finansiell rådgivning?

Nej, Fondveckan ger inga individuella råd eller någon som helst individanpassad informationsgivning.

Q: Är Fondveckan inkl FV+ en pensions-/fondförvaltare?

Nej, Fondveckan förvaltar inga kundmedel utan avser endast publicering och distribution av digital information rörande ekonomi i allmänhet och premiepension i synnerhet.

Q: Hur har Fondveckans PPM-sparande utvecklats historiskt sett?

Tämligen väl. Se färska grafer på sajten där utvecklingen jämförs mot Ap7 (“soffan”) över tid.

Q: Vad har Fondveckan för placeringsstrategi på ett mer överordnat plan?

Fondveckan försöker dels undvika de största nedgångarna, dels fånga upp fonder som Fondveckan bedömer har stora chanser att komma igen, på kort eller lite längre sikt. Se även denna artikel!

https://www.fondveckan.se/ovrigt/fondveckans-barande-ideer-god-ppm-avkastning-tid/

Q: Varför återkommer ofta ord som långsiktighet, tålamod m fl i informationen?

Pensionssparande är per definition långsiktigt och utgivaren av Fondveckan har många år kvar innan uttag skall ske. Fondveckan anser med emfas att portföljer skall utvärderas inte på enstaka veckor eller ens månader (eller år) utan snarare om portföljer långsiktigt förmår avkasta mer än marknaden – också med hänsyn tagen till risk. En konsekvens av detta (långsiktigheten) är att Fondveckan ibland väljer att “vänta ut” en investering om bedömningen är att det fortfarande föreligger de resonemang som investeringen initialt grundade sig på.

Q: Är det mer eller mindre riskfyllt att följa Fondveckans fondval jämfört med t ex AP7?

Svårt att ge ett statistiskt grundat svar. I huvuddrag är det så att från tid till annan kommer Fondveckan att ha mer eller mindre riskexponering än jämförelseobjekt som AP7 eller aktier i stort.  Fondveckan jobbar aktivt med fördelningar aktier vs obligationer för att bl a hantera risk och tajmingaspekter.

Q: Vad är en “bra” avkastning, vad är Fondveckan nöjd med?

Det korta svaret: allt är relativt. Det lite längre: Fondveckan strävar efter tvåsiffrig årsavkastning som grundidé. Med årsavkastning avses här den som Premiepensionsmyndigheten visar när du loggar in på ditt konto. Dock skulle Fondveckan vara mycket nöjd med t ex 0 procent på året om index och AP7 samtidigt är ner 5-10 procent. Omvänt missnöjd om de hade varit upp dito. Man måste se avkastningen i kontext.

Q: Varför får man inte alltid samma årsavkastning även om man byter exakt samma dag som FV+ skickas ut?

Det finns flera möjliga orsaker. En är att det finns en del transaktioner på kontona som är individuella, t ex rabatt från tidigare års sparande samt storleken på årspremien som sätts in. Dessa påverkar potentiellt den exakta årsavkastningen enligt myndighetens uträkningsprinciper. Av potentiellt större betydelse är handläggning av inkomna orders. Det finns inga garantier alls för att myndigheten exekverar alla ordrar helt egalt. Dvs olika transaktionsdagar och associerade fondkurser kan förekomma.

Q: Är det viktigt för avkastningen om man får samma dag och kurs som FV+ eller hur skall man se på det?

Fondveckan har i september-17 gjort en färsk analys av just detta och det finns inget belägg för att avkastningen blir bättre om man får exakt samma dag in resp ut ur en fond. Dvs enstaka dagars avvikelse saknar betydelse – det är fondvalen och tidpunkten i stort för dess tajming som gör avkastningen i långa loppet. Detta medför också att det inte är hela världen om man missar, medvetet eller omedvetet, att exekvera ett visst byte samma dag som FV+ signalerade sådan handling.

Praktiskt om tjänsten FV+

Q: Hur skaffar jag FV+?

Genom att besöka sajtens butik, lägga vald prenumeration i sin korg, registrera sig som kund samt betala för sin order.

Q: Vilka sätt att betala erbjuds?

F n erbjuds PayPal samt de stora kreditkort som PayPal tar emot (utan att man måste ha ett PayPal-konto i sig). I takt med utvecklingen och efterfrågan kommer fler betalsätt adderas. Vill man absolut inte betala med kort, tag kontakt på e-post så löser vi det på annat sätt. Dock är PayPal en av världens största betaltjänster för e-handel och det finns ingen anledning av känna osäkerhet.

Q: Kan man inte automatiskt prenumerera på FV+, dvs slippa gå in och köpa ny period?

Jo, det går numera bra (2018-06-16). F n finns det en valbar automatiskt förnyande prenumeration som debiterar var 3:e månad.

Q: Något som är särskilt viktigt att tänka på i samband med att man köper en prenumeration?

Exakt e-postadress. Det är denna som går igen hela tiden, i butiken och därmed konto på sajten samt i sändlistan för FV+. I samband med att du checkar ut från butiken är det bra om du låter vara ifyllt “Subscribe to our newsletter”.

 

Om du gör det kommer du helt automatiskt att läggas till den s k sändlistan i MailChimp, den e-postleverantör FV+ nyttjar, som används för alla utskick av FV+. Du får i samband med din order också ett mejl om att bekräfta din prenumeration. Gör det ty annars förs du ej in på listan med automatik.

Om du skulle missa detta eller något “kludd” uppstår är det ingen panik. Det enda som då sker är att Fondveckan manuellt kommer addera dig som kund till listan i ett något senare skede.

Q: Om jag inte genomför också betalningen, fixade jag då FV+ gratis?

Jag kollar givetvis per order att betalning inkommit. Kommer inga pengar in plockar jag manuellt bort kunden från sändlistan. Så….just don’t. 🙂

Q: Hur avslutar jag FV+?

Genom att inte beställa en ny prenumeration runt tiden för att den befintliga löper ut (gäller prenumerationer med begränsad längd). Men skicka gärna ett mejl också så att FV får informationen – feedback uppskattas alltid! 

Om du har valt en automatiskt förnyande prenumeration så behöver du logga in på ditt PayPal och ta bort kommande betalningar till Fondveckan där. När detta sker får också Fondveckan en automatisk notifiering från PayPal.

Fondveckan kommer att skicka en påminnelse till kunder med begränsad längd vars kvarvarande tid är kort samtidigt som ny order ej lagts. Detta för att ge alla chansen förnya utan avbrott av tjänsten dvs slippa missa några utskick av FV+.

Q: Om jag prenumererar på tjänsten FV+, på vilka sätt får jag information, hur levereras tjänsten till mig som kund?

FV+ i sig utgörs av mejlutskick som kommer normalt veckovis och alltid i samband med förändringar i portföljen. Enstaka veckor kan utskick ställas in men aldrig i samband med byten, då kommer alltid brev skickas.

Q: Får jag någon annan notifiering än e-post, t ex SMS eller liknande?

Utöver mejl kan du välja att få s k “push” notifiering via din telefon och/eller dator. Besök https://pushed.co/ samt registrera dig.

Ladda ner den app som passar för din telefon, sök på “Pushed” i App Store eller Google Play. Sök upp “Fondveckan” inifrån appen och klicka på “subscribe”. Nu kommer du få meddelanden från Fondveckan direkt på din device och/eller dator (https://pushed.co/s/bMOQG8a)

Notera att man styr lokalt på sin egen telefon hur inkommande meddelanden skall bete sig så om det t ex inte piper etc beror det på hur du har det inställt på din telefon.


OBS! Dessa notifieringar innehåller INTE detaljerna, dvs fondvalen och dess nummer. Dessa finns i mejlet från FV+.

Q: Finns det någon möjlighet att se direkt på sajten information rörande senaste fondfördelning?

Inte initialt p g a tekniska utmaningar. Du kan se “Mina sidor” som inloggad med det konto du registrerade när du lade din order och se detaljerna runt själva e-handeln men f n ej senaste fondfördelning. Fondveckan kommer dock försöka få till en bra lösning på lite sikt utan att addera för många lösenord att hålla reda på….

Q: Jag fick aldrig utskicket av FV+ i mejlen. Hur gör jag nu?

Om du kollat ordentligt (även Spam-korgen) och ändå inte hittar FV+. => Kontakta FV+ via FB eller mejl – svarar oftast snabbt.

Q: Finns det något arkiv för tidigare gjorda utskick?

Ja, klicka på Arkiv-knappen på sajten eller klicka här

https://www.fondveckan.se/arkiv-fv/

Q: Kan jag köpa en prenumeration och sedan sprida informationen i FV+ på sociala medier, mejl etc?

Nej. Det får du inte och det bryter direkt mot villkoren som du hittar nedan. Kunder som uppvisar sådant beteende kommer förstås inte erbjudas fortsätta vara kunder, se villkoren.

Q: Det finstilta, var kan jag läsa de allmänna villkoren för FV+?

Du hittar de vid var tidpunkt aktuella nedan samt att du även bekräftar att du tagit del av dem i samband med order (obligatorisk kryssruta).

https://www.fondveckan.se/kopvillkor/

Fondveckans Integritetspolicy

Fondveckan 2020

Erbjudande!

FaceBook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Alla artiklar

Twitter

Mera...